Tietosuojaseloste 1.9.2020

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedotT: mi mamaha (y-tunnus: 3148423-9)

Malla Haapanen

Porvoonkatu 32A3

00520 Helsinki

info@bymamaha.com


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakkaan rekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, posti, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tapahtumassa käytetty kieli, tapahtumassa käytetty valuutta. Lisäksi yritysasiakkaalle tallennetaan yrityksen nimi, y-tunnus ja ALV-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustiedot tallentavat asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisällön, maksutavan ja toimitustavan.


Mihin henkilökohtaisia tietoja käytetään?

Henkilökohtaisia tietoja käytetään:

Asiakassuhteiden hallinta

Tilausten toimittamiseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin

Tilastollisiin tarkoituksiin

Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.


Henkilötietoja käsiteltäessä on otettu huomioon EU: n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset, joita noudatetaan 25. toukokuuta 2018 alkaen.


Kuinka kauan henkilökohtaisia tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen rekisterin tarkoitusten täyttämiseksi.


Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää pidempään siinä määrin kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpito ja kuluttajakauppavastuu, täyttämiseksi.


Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Annamme henkilökohtaisia tietoja logistiikka- ja maksupalvelukumppaneille verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi.


Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteri on tallennettava suojatulle palvelimelle, johon pääsevät vain rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän valtuuttamat tekniset järjestelmänvalvojat.


Asiakkaan oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastaanottaa häntä koskevia henkilötietoja yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää tällaiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn on otettava yhteyttä bymamaha-asiakaspalveluun sähköpostitse kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä tilanteissa. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU: n tietosuoja-asetuksessa asetetussa määräajassa (yleensä kuukauden kuluessa).